BILLEDKURSER OG SUPERVISION.

Der afholdes i og omkring mit værksted billedkurser, i perioden 1. Maj til 1. Oktober.
Kursus program udarbejdes omkring 1. November.

Kontakt mig på mail info@inge-kjaer.dk , hvis du ønsker uddybende information om kurserne.

Jeg tilbyder supervision til enkeltpersoner, som måtte have behov for støtte og vejledning i egen praksis med at lave billeder.

Kursusprogram 2019.

Streg og flydende form.

24.- 26. maj

Omdrejningspunktet for dette kursus er udforskning og udvikling af den mangfoldighed af muligheder, der ligger i den tegnede streg, OG mødet mellem det stramme og præcise en streg giver mulighed for, og det mere flydende udtryk.

Der arbejdes udelukkende på papir, og kurset er bygget op omkring en række øvelser, som giver inspiration og næring til det individuelle arbejde.

Øvelserne lægger op til en udforskning af karakteren af stregen - når den tegnes med forskellige redskaber og materialer, når den tegnes med let hånd, med beslutsomhed, med blødhed, med temperament o.s.v . En del øvelser vil desuden handle om, hvordan stregen, kan tilføre et flydende og eksperimenterende udtryk stramhed, kant, detalje o.s.v. Der vil både være tale om at tegne med forlæg i naturmaterialer fundet i min have, og helt uden forlæg.

Øvelserne vil hovedsagligt tjene det formål at åbne op for muligheder og indfaldsvinkler til det personlige udtryk. Jeg lægger stor vægt på tid og rum for fordybelse i et individuelt arbejde.

I modsætning til mine øvrige kurser vil dette kursus blive afholdt udelukkende i mit værksted ( det vil sige inden døre), af hensyn til plads vil holdstørrelsen derfor være på max. syv kursister.

Arbejdstider: 1. dag 12-18, 2. dag 9-18 og 3.dag 9-16

Pris 1800 kr. (excl. materialer og forplejning)

Billedkursus for øvede.

6. - 10. juni ( 5 dage)

Dette kursus retter sig mod kursister, som tidligere har deltaget på mine kurser, og således har kendskab til den arbejdsform og de teknikker, jeg lægger til grund for arbejdet. Eller kursister som på anden vis har erfaring med billedarbejde.

Jeg vil på dette kursus lægge vægt på muligheden for fordybelse i processer, som allerede er sat i gang. Den enkelte kursist vil således i vid udstrækning arbejde selvstændigt, og min rolle vil være sparring, feedback og vejledning.

Dette kursus er videregående, og tilbydes først de kursister, som har deltaget på fem-dages kurserne i 2018. Der vil dog oftest være overskydende pladser, som herefter tilbydes alle. (mail eller ring og forhør om mulighed for deltagelse).

Deltagerantallet på dette kursus er fem. (hvilket er en reduktion fra otte til fem deltagere)

Arbejdstider: 1. dag 14-18, 2., 3. og 4. dag 9-17 og 5. dag 9-15.

Pris: 2850 kr. (excl. materialer og forplejning.)
 

Billedkursus for øvede.

15. - 19. august ( 5 dage)

Dette kursus er identisk med kurset 6. - 10. juni

Supervision.

Jeg tilbyder supervision til enkeltpersoner, som måtte have behov for støtte og vejledning i egen praksis med at lave billeder.

Kontakt mig for at aftale en tid.

Pris. 500Kr. For første time og 200 for efterfølgende timer.

Forplejning og overnatning.

Jeg vil til alle kurser forberede morgenmad og frokost.

Pris for morgenmad frokost og eftermiddagskaffe er: 150 kr. pr. dag

Jeg kan tilbyde enkelte kursister overnatning.

Pris for overnatning og fuld forplejning er: 300 kr. pr. døgn.

Tilmelding.

Tilmelding sker pr. mail: info@inge-kjaer.dk eller på tlf: 30680574

Bekræftelse på tilmelding sker pr. mail indenfor en uge – sker det ikke, så kontakt mig!

Kursusgebyr skal betales senest to måneder før kursusstart. Konto 7650-2611577