BILLEDKURSER OG SUPERVISION.

Der afholdes i og omkring mit værksted billedkurser, i perioden 1. Maj til 1. Oktober.
Kursus program udarbejdes omkring 1. November.

Kontakt mig på mail info@inge-kjaer.dk , hvis du ønskeruddybende information om kurserne.

Jeg tilbyder supervision til enkeltpersoner, som måtte have behov for støtte og vejledning i egen praksis med at lave billeder.

Kurser 2017

Streg og flydende form.

5. - 7 maj.

Omdrejningspunktet for dette kursus er udforskning og udvikling af den mangfoldighed af muligheder, der ligger i den tegnede streg, OG mødet mellem det stramme og præcise en streg giver mulighed for, og det mere flydende udtryk.

Der arbejdes udelukkende på papir, og kurset er bygget op omkring en række øvelser, som giver inspiration og næring til det individuelle arbejde.

Øvelserne lægger op til en udforskning af karakteren af stregen - når den tegnes med forskellige redskaber og materialer, når den tegnes med let hånd, med beslutsomhed, med blødhed, med temperament o.s.v . En del øvelser vil desuden handle om, hvordan stregen, kan tilføre et flydende og eksperimenterende udtryk stramhed, kant, detalje o.s.v. Der vil både være tale om at tegne med forlæg i naturmaterialer fundet i min have, og helt uden forlæg.

Øvelserne vil hovedsagligt tjene det formål at åbne op for muligheder og indfaldsvinkler til det personlige udtryk. Jeg lægger stor vægt på tid og rum for fordybelse i et individuelt arbejde.

I modsætning til mine øvrige kurser vil dette kursus blive afholdt udelukkende i mit værksted ( det vil sige inden døre), af hensyn til plads vil holdstørrelsen derfor være på max. syv kursister.

 

Arbejdstider: 1. dag 12-18, 2. dag 9-18 og 3.dag 9-16

Pris 1700 kr. (excl. materialer og forplejning).

 

Billedkursus på hverdage

15. - 17. maj

 

Dette kursus henvender sig til såvel begyndere som erfarne billed-magere. Erfaringsmæssigt er et sådan møde givende for alle.

Med en søgende og eksperimenterende indgangsvinkel, skal vi arbejde med billeder på papir og lærred, med mange forskellige medier: akrylmaling, pigment, tusch, sprit, shellak osv.

Jeg vil som opstart til kurset gennemgå en række grundprincipper i mine arbejdsmetoder - og introducere en til to øvelser som inspiration til arbejdet.

Som altid lægger jeg stor vægt på mulighed og rum for fordybelse i et personligt arbejde. De gennemgange af teknikker jeg yderligere lægger ind i kursusforløbet, vil derfor tage afsæt i de behov, der opstår i løbet af kurset.

I modsætning til alle andre kurser er hverdagskurserne uden forplejning og overnatning.

På tidligere hverdagskurser har vi lavet fællesfrokost, hvor hver især har bidraget med

lidt mad, og sådan vil det fortsat være. Jeg giver yderligere oplysninger herom i informationsbrevet en måned før kurset.

 

Arbejdstider: Alle dage 10-17. Pris: 1700 kr. (excl. materialer)

 

Billedkursus for øvede.

1. - 5. juni

Dette kursus retter sig mod kursister, som tidligere har deltaget på mine kurser, og således har kendskab til den arbejdsform og de teknikker, jeg lægger til grund for arbejdet. Eller kursister som på anden vis har erfaring med billedarbejde.

Jeg vil på dette kursus lægge vægt på muligheden for fordybelse i processer, som allerede er sat i gang. Den enkelte kursist vil således i vid udstrækning arbejde selvstændigt, og min rolle vil være sparring, feedback og vejledning.

Dette kursus er videregåen og tilbydes først de kursister, som har deltaget på fem-dages kurserne i 2016. Der vil dog oftest være overskydende pladser, som herefter tilbydes alle. (mail eller ring og forhør om mulighed for deltagelse)

Arbejdstider: 1. dag 14-18, 2., 3. og 4. dag 9-17 og 5. dag 9-15

Pris: 2850 kr. (excl. materialer og forplejning.)

 

Billedkursus med fokus på farver.

16.- 18. juni

Min viden om farver udvikler og forandrer sig hele tiden. Jeg overraskes over, hvor uudtømmeligt og givende dette stof er.

Kurset tager afsæt i mine personlige erfaringer fra arbejdet med farver, og de redskaber jeg finder uundværlige i dette arbejde.

Det er således ikke et kursus i farvelære i gængs forstand, men et kursus, hvor afsættet til billedarbejdet findes i arbejdet med farverne – selv der hvor farverne synes næsten ikke eksisterende.

Som opstart til kurset introduceres en række øvelser, som har til hensigt at lede ind i denne inspiration eller dette afsæt.

Som på mine øvrige kurser vil indgangsvinklen til billedarbejdet være eksperimenterende og søgende, og knytte sig til materialerne: pigment, akrylmaling, tusch, sprit, shellak o.s.v

 

Arbejdstider: 1. dag 12-18, 2. dag 9-18, 3.dag 9-16

Pris: 1700 kr. (excl. materialer og forplejning)

 

Billedkursus for øvede.

16. - 20. aug.

Kurset er identisk med kurset 1. - 5. juni

 

Billedkursus.

8. - 10. september

Dette kursus henvender sig til såvel begyndere som erfarne billed-magere. Erfaringsmæssigt er et sådan møde givende for alle.

Med en søgende og eksperimenterende indgangsvinkel, skal vi arbejde med billeder på papir og lærred, med mange forskellige medier: akrylmaling, pigment, tusch, sprit, shellak osv.

Jeg vil som opstart til kurset gennemgå en række grundprincipper i mine arbejdsmetoder - og introducere en til to øvelser som inspiration til arbejdet.

Som altid lægger jeg stor vægt på mulighed og rum for fordybelse i et personligt arbejde. De gennemgange af teknikker jeg yderligere lægger ind i kursusforløbet, vil derfor tage afsæt i de behov, der opstår i løbet af kurset.

Arbejdstider: 1. dag 14-18, 2. dag 9-18 og 3. dag 9-16

Pris 1700 kr. (excl. materialer og forplejning)

 

Billedkursus.

15. - 17. september.

Kurset er identisk med kurset 8. - 10. september

 

Streg og flydende form.

22. - 24. september.

Kurset er identisk med kurset . 5. - 7. maj . 1

 

Forplejning og overnatning.

Jeg vil til alle kurser forberede morgenmad og frokost.

(dog ikke til kurserne på hverdage)

Pris for morgenmad frokost og eftermiddagskaffe er: 100 kr. pr. dag

Jeg kan tilbyde enkelte kursister overnatning.

Pris for overnatning og fuld forplejning er: 250 kr. pr. døgn.

 

Tilmelding.

Afhængigt af kurserne er holdstørrelsen på 7 - 9 kursister.

Tilmelding sker pr. mail: info@inge-kjaer.dk eller på tlf: 30680574

Bekræftelse på tilmelding sker pr. mail indenfor en uge – sker det ikke, så kontakt mig!

Kursusgebyr skal betales senest en måned før kursusstart. Konto 7650-2611577